El dia 17 de juliol, malgrat la pluja, les presses de darrera hora, i gràcies als organitzadors i a tots els alumnes participants de l’Indret, vam poder sortir a l’escenari, una hora més tard de la programada, tot enfilant la nostra exhibició mitjançant la vehiculització del sistema xinés Wu Xing (traduït com a 5 agents de comportament, 5 elements, 5 moviments…)