ELS HORARIS SÓN FLEXIBLES

         HI HA POSSIBILITAT D’OBRIR GRUPS NOUS

         CLASSES PARTICULARS

 

          CLASSE DE PROVA GRATUÏTA